Uzupełnij definicję.

Ikony to małe, przenośne.........................., malowane na deskach w technice.................... Ikony służyły do................... Przedstawiay świętych w majestatycznych pozach. Ich tware były poważne, surowe. Zawsze w podobny sposób malowano...................., które były wyraziste i zamyślone. W ikonach charakterystyczne było złote............, zaś postacie malowano płaską plamą barwną obwiedzioną ciemniejszym......................

Podaj definicję:
Poliptyku, witrażu, fasady, prawa ram, urbanistyki, portalu, fresku, ornamentu, gzymsu, purpury.( Proszę o definicję książkowe)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:03:53+01:00
Portrety
enkaustycznej
modlitwy
.........
rysy
konturem

Poliptyk - typ ołtarza szafkowego składający się z części środkowej i dwóch par, o połowę węższych, ruchomych skrzydeł, które były otwierane bądź zamykane w zależności od okresu roku liturgicznego.

Witraż - ozdobne wypełnienie okna, wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki, stosowane głównie w kościołach.

Fasada – efektowna elewacja budynku, o szczególnie dużej dekoracyjności, często nawet monumentalna, spełniająca funkcje reprezentacyjne wobec całego gmachu, a przez to wyróżniająca się spośród pozostałych elewacji

Prawo ram - w rzeźbie zasada, zgodnie z którą figury dopasowywane są do kształtu pola.

Urbanistyka - nauka o programowaniu i planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju.

Portal – ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach czasami także drzwi wewnętrznych.

Fresk - malowidło ścienne wykonane na mokrym tynku

Ornament - motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w sztukach plastycznych.

Gzyms – pozioma, zwykle profilowana listwa wystająca przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową.

Purpur – barwa o zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy do koloru granatowego.

4 5 4