Ułóż chronologicznie następujące zdania:
-Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud z niewoli.
-Kościół dzisiaj - my, klasa 1...Gimnazjum.........w....... .
-Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży do siebie.
-Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny).
-Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym.
-Ewangelie zostaja spisane. Powstają także inne pisma Nowego Testamentu.
-Jezus zmartwychwstaje.
-Bóg stwarza niebo i ziemę, a na niej człowieka.
-Jezus ponosi śmierć krzyżową (ofiara krwawa).
-Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym.
-Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kościół zostaje ukazany światu .
-Jezus ustanawia Eucharystię
-Bóg objawia się Abramowi i powołuje Go, by rozpocząć dzieło zbawienia.
- Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba
-Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy
-Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mesjasza
-Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza, czyni cuda.

Prosze o szybką odp. z góry dzięki :**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:43:18+01:00
Apostołowie otrzymuja Ducha Swiętego:Kościoł zostaje ukazany światu.
Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Me.
Bóg działa w Kosciele,prowadzac nowy lud Boży do siebie.
Bóg objawia sie Abramowi i powołuje Go, by rozpocząć dzieło zbawienia.
Bóg stwarza niebo i ziemię, a na Niej człowieka.
Chrystus ukazuje sie kobietom oraz uczniom,a potem wstępuje do Nieba.

Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud z niewoli.
Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym
Ewangelie zostaja spisane.Powstaja takze inne pisma Nowego Testamentu.
Jezus rodzi sie w Betlejem z Maryji Dziewicy
Jezus z Nazaretu głosi nadejscie królowania Boga:naucza,czyni cuda.
Jezus przyjmuje od Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Swiętym.
Jezus ponosi śmierć krzyżową(ofiara krwawa)
Jezus ustanawia Eucharystię.
Jezus zmartwychwstaje.
Koscioł dzisiaj my, 1klasa Gimanzjum
Ludzie odwracają sie od Boga ( grzech pierworodny)
11 1 11