Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:11:55+01:00
1. Głównymi przyczynami powodzi jest klimat. Z tego powodu że Polska leży w strefie klimatu przejściowego. Na zachodzie panuje klimat umiarkowany oceaniczny a na wschodzie umiarkowany kontynentalny powoduje że nad Polską ścierają się różne masy powietrza. Masy powietrza polarno-morskiego powodują latem zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, zimą zaś przynoszą ocieplenie, odwilż i mgły. Co daje nam dość duże opady wciągu roku.
2. Sprawdzanie terenów na których planujemy rozpocząć zabudowę czy nie są to tereny zalewowe.
-poszerzenie rzeki tak by jej koryta były większe a co za tym idzie woda mogła szybciej spływać.
-budowa nowych wałów powodziowych
-dbałość o inne starsze wały ( sprawdzanie sprawności, oczyszczanie)
-umiejętność kierowania "falą" poprzez świadome niszczenie
wałów
-organizacja służb zajmujących się organizacją działań przeciwpowodziowych.
-"mała retencja" budowa stawów, zastawek piętrzących i małych zbiorników.
3. Zabezpiecz dom oraz rolę zwracając uwagę na swoje bezpieczeństwo
-zaopatrz się w latarki, przenośny radioodbiornik, i baterie
- ustal plan ewakuacji rodziny i sposób dzięki któremu będziecie mogli się kontaktować.
-odłącz gaz wodę i prąd
- zatamuj wszystkie zawory w celu zapobiegania cofania się wody
-przygotuj:
*śpiwory
*koce
*obuwie
*ciuchy
*zapas żywności i wody które starczą minimum na 2 doby
4.
-Zagrożenia powodziowe- to stany gdy poziom wody stale powiększa się po ogłoszeniu stanu alarmowego
-Stan alarmowy-jest ogłaszany przy wzroście stanów wody od poziomu ostrzegawczego do osiągnięcia stanu alarmowego.
5.- słuchaj komunikatów radiowych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne,
- pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,
- wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,
- przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj, żeby zostały sprawdzone przez fachowców,
- zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),
- wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
- zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne.
- włącz się czynnie, nawet jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi.

2 5 2