Która z poniższych wielkości wyrażania jest liczbą naturalną, która liczbą dodatnią, a która liczbą ujemną?

1. Temperatura wrzenia wody.
2. Liczba centymetrów kwadratowych pola kwadratu o boku 1,2 dm.
3. Temperatura powietrza na szczycie najwyższej góry świata Mount Everest.
4. Liczba centymetrów wyrażająca obwód pięciokąta foremnego o boku długości 13 mm.

3

Odpowiedzi

2009-12-14T19:28:48+01:00
1. Temperatura wrzenia wody.-naturalna/dodatnia
2. Liczba centymetrów kwadratowych pola kwadratu o boku 1,2 dm. dodatnia
3. Temperatura powietrza na szczycie najwyższej góry
świata Mount Everest. ujemna
4. Liczba centymetrów wyrażająca obwód pięciokąta foremnego o boku długości 13 mm. naturalna/dodatnia
1 5 1
2009-12-14T19:29:08+01:00
1. dodatnia, naturalna
2. dodatnia
3. ujemna
4. naturalna, dodatnia
1 5 1
2009-12-14T19:29:09+01:00
1. Dodatnia, naturalna;
2. Dodatnia;
3. Ujemna;
4. Dodatnia, naturalna
1 5 1