Odpowiedzi

2009-12-14T19:38:00+01:00
Skala porostowa jest siednio stopniowa. Porosty sa miernikiem stężenia siarki w powietrzu. Wystepuja porosty na korze drzewnej i na gałęziach. Pierwsze grupy to porosty występujace w czystych miejscach mają dużą plechę i są bardzo wrazliwe na zanieczyszczenia.końcówkę skali zamykają porosty, które wystepuja na korze. są odporne na zanieczyszczenia. tzw. skorupkowe.
8 4 8
2009-12-14T19:38:26+01:00
Porosty są to bioindykatory to znaczy, że za ich pomocą mozna ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza. Jest to możliwe ponieważ Porosty są wrażliwe na obecne w powietrzu tlenki siarki i azotu. Jeżeli tlenków tych jest dużo to wówczas porosty nie występują.
Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza stworzona zostala 7 stopniowa skala porostowa. Wyróżnia sie w niej siedem stref :
Strefa I
Bezwzględna pustynia bezporostowa – o szczególnie silnym zanieczyszczeniu powietrza. Brak porostów nadrzewnych, nawet skorupiastych.
Strefa II
Względna pustynia bezporostowa – o bardzo silnym zanieczyszczeniu powietrza. Misecznica proszkowata (Lecanora conizaeoides) oraz liszajec (Lepraria sp.); gatunki należą do najbardziej odpornych na zanieczyszczenia.
Strefa III
Wewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o silnie zanieczyszczonym powietrzu. Paznokietnik ostrygowy (Hypocenomyce scalaris), Obrost wzniesiony (Physcia adscendens), Złotorost postrzępiony (Xanthoria candelaria).
Strefa IV
Środkowa strefa osłabionej wegetacji – o średnio zanieczyszczonym powietrzu Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia psysodes), Tarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata).
Strefa V
Zewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o względnie mało zanieczyszczonym powietrzu. Mąkla tarniowa (Evernia prunastri), Mąklik otrębiasty (Pseudevernia furfuracea), Odnożyce (Ramalina spp.); ich plechy są zdeformowane i słabo wykształcone
Strefa VI
Wewnętrzna strefa normalnej wegetacji – o nieznacznym zanieczyszczeniu powietrza Włostka brązowa (Bryoria fuscescens), Brodaczka kępkowa (Usnea hirta), Płucnik modry (Platismatia glauca); taksony rosnące w strefie V o normalnie rozwiniętych plechach
Strefa VII
Typowa strefa normalnej wegetacji – powietrze czyste lub co najwyżej minimalnie skażone Taksony bardzo wrażliwe z rodzajów: Włostka (Bryoria), Brodaczka (Usnea), Pawężniczka (Nephroma), Granicznik (Lobaria).
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T19:42:15+01:00


Za pomocą skali porostowej, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego (bioindykatora).

Skala porostowa-polegająca na określeniu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki za pomocą wskaźników biologicznych, tj. porostów.
Istnieje 7 stref skali porostowej i 4 podstawowe rodzaje porostów ze względu na budowę plechy: skorupkowe, proszkowate (dość duże zanieczyszczenie powietrza), krzaczkowate (średnie zanieczyszczenie) i listkowate (bardzo małe zanieczyszczenie).

No na podstawie tych wiadomości musisz tą skalę napisać.
to zależy również na jakim przykłądzie itd.

;D