Odpowiedzi

2009-09-10T14:02:00+02:00
DANE:
s= 30 m2
F=1.2MN.
ρ=1030 kg/m3
OBL h
cisnienie hydrostatyczne
p=ρgh ρ- gestosc g-przysp. ziemskie h-wysokosc slupa cieczy
F=ps=ρghs

h=F/ρgs=1,2*10⁶ /(1030 * 9,81 * 30)=1,2*10⁶ /303129=3,96m

ODP

h=3,96m

Pozdrawiam

Hans

1 5 1