Odpowiedzi

2009-12-14T20:22:17+01:00
Przyczyny :
- zła sytuacja gospodarcza
- dalsze klęski na froncie
- upadek caratu
- powrót z emigracji w Szwajcarii Włodzimierza Lenina
- wojna domowa

przebieg;

– 6/7 listopada 1917 r. wybucha rewolucja, bolszewicy zdobywają Pałac Zimowy (siedzibę rządu);
– powstaje nowy rząd – Rada Komisarzy Ludowych z Leninem na czele;
– nowy rząd wydaje dwa pierwsze dekrety: o pokoju , o ziemi
– 3 marca 1918 r. władza radziecka zawiera pokój z państwami centralnymi.

skutki;
--przenoszenie rewolucji na zachód Europy
-wycofanie się Rosji z dalszej walki
- Rewolucja rosyjska była dotkliwym ciosem dla państw Ententy, które straciły przez nią swego sprzymierzeńca - "białą Rosję".
27 4 27