W trojkacie ABC bok AB ma dlugosc 13,bok BC-12 a bok AC-5 .Z wierzcholka C poprowadzono wysokosc CD .Wskaz trojkaty podobne wyznaczone przez trzy punkty sposrod punktow A,B,C,D.Wyznacz dlugosci bokow trojkatow ADC i BCD .

Prosze o szybko odpowiedz ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-16T23:57:02+01:00
Trójkąty podobne:
I ΔADC i ΔABC
II ΔBDC i ΔABC
III ΔADC i ΔDBC
w każdym mają po kącie prostym , po kącie wspólnym ,po wspólnym boku...
do I
IACI/IABI=ICDI/ICBI=IDBI/ICDI
5/13=ICDI/12
ICDI=60/13
ICDI4i8/13
5/13=IDAI/4i8/13
IDAI=300/169
IDAI=1i131/169
boki ΔADC wynoszą:ICAI=5 , ICDI=4 i 8/13 , IDAI=1 i131/169
II
ICBI/IABI=ICDI/IACI=IDBI/ICBI
12/13=ICDI/5
ICDI=60/13
ICDI=4 i 6/13
12/13=IDBI/12
IBDI=144/13
IDBI=11 i 3/13
boki ΔBCA:
IBCI=12
ICDI=4 i 8/13
IBDI=11i3/144