Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T19:37:41+01:00


*W sakramencie kapłaństwa Duch Święty udziela szczególnych darów, koniecznych do służenia Bogu, budowania Kościoła i królestwa Bożego. Kapłani i biskupi budują Kościół, a tym samym przekształcają świat w królestwo Boże, przez głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, liturgii. Biskupi powinni tak kierować Kościołem, aby wszyscy osiągnęli życie wieczne. Posługa kapłańska konieczna jest do sprawowania sakramentów pojednania i Eucharystii, które w szczególny sposób wyzwalają świat z niewoli zła i jednoczą ludzkość w Chrystusie.

;)
7 3 7
2009-12-14T20:15:16+01:00
Papież :
Papież, biskup Rzymu, następca św. Piotra, jest głową Kolegium biskupów, wikariuszem Chystusa i pastrzem całego Kościoła na ziemi. Z ustanowienia Bożego posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską.

Biskup :
Biskupi, jako następcy Apostołów i członkowie Kolegium, są głową widzialną Kościoła lokalnego, mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i mijsi całego Kościoła pod autorytetem papieża.

Masz to napewno dobrze, bo taką definicję podał nam proboszcz na spotkaniu do bierzmowania ;)
7 4 7