1. Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm x 4cm x 1m

2. Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm³ , którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10 cm

3. Oblicz w litrach objętość sześcianu , którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144cm(kwadratowy)

4. Do prostopadłościennego basenu o wymiarach 20m x 15 m x 3 m wlano wodę , wypełniając 2/3 jego objętości

Ile m³ wody znajduje się w basenie? Ile to litrów?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T13:05:44+01:00
1. V= 25 × 4 × 100 = 10 000 cm³
Pc= 2×25×4 + 2×25×100 + 2×4×100= 6 000 cm²
2.
Pp=½×6×10=30 cm²
H= V÷Pp= 450÷30= 15 cm
3.
a²=144
a=12
V= a³=12³=1728 cm³
1l=1dm³=1000cm³
1728cm³=1,728 l
4. V= 20×15×3= 900 m³ ⅔V=600m³
1m³=1000dm³=1000l
600m³=600 000l
2 3 2