Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T19:46:54+01:00
Składa się z rozdziałów tworzących komplementarną całość, prawo do sądu oraz prawo do zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji, pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka. Prawo do życia, godność jako źródło wolności i praw człowieka. Zakaz tortur, poniżającego traktowania i karania, kwestię równości wobec prawa, status obywatela i cudzoziemca w państwie,domniemanie niewinności, wszelkie wolności i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne, a także konstytucyjne środki ochrony wolności i praw.
2009-12-14T19:47:52+01:00
Z Jakich praw i wolności politycznych korzystają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej ??

Obywatele RP korzystają z praw i wolności:
-prawna ochrona życia
-wolność osobista i nietykalność
-wolność wyrażania swoich poglądów,dostępu do informacji i wolność jej upowszechniania
-wolność sumienia i Religi
-prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
-wolność zrzeszania się
-prawo wyborcze(obywatele którzy skończyli 18 lat mają prawo wyboru)