Odpowiedzi

2009-12-14T19:52:29+01:00
Podmiot gospodarczy - każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby prawne. Prowadzą one działalność gospodarczą czyli wytwórczą, w tym rolniczą, handlową lub usługową.

Podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami w rozumieniu prawa) mogą być m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.
8 3 8
2009-12-14T19:53:45+01:00
Podmiot gospodarczy jest to każdy, kto aktywnie uczestniczy w procesach gospodarczych a jego działania i decyzje wywołują skutki ekonomiczne. Celem takiej osoby jest prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż ta działalność w wymierny sposób oddziałuje na gospodarkę danego państwa. Podmiotami gospodarczymi mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki bądź spółdzielnie.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:56:05+01:00
Podmiot gospodarczy - każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby prawne. Prowadzą one działalność gospodarczą czyli wytwórczą, w tym rolniczą, handlową lub usługową.

Podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami w rozumieniu prawa) mogą być m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.Podmiot gospodarczy to podstawowa jednostka ekonomiczna podejmująca autonomiczne decyzje o zastosowaniu dóbr rzadkich, będących jej własnością. Główne podmioty gospodarcze to: konsument, nabywca, producent, sprzedawca (uogólnia się je jako gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa). Ich wspólną cechą jest podejmowanie wyborów dotyczących posiadanych dóbr. MAŁE – PONIŻEJ 50 PRACOWNIKÓW
ŚREDNIE – OD 50 DO 500 PRACOWNIKÓW
DUŻE – POWYŻEJ 500 PRACOWNIKÓW
7 3 7