Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T01:49:05+01:00
Pomogę Ci;
masa elektronu:sprawdź, dokładnie(wynosi ok.9 x 10 do(-31kg),to jest 9 x 10 do(-34g),
masa molowa Al=27[g/mol], jest 13 elektronów, czyli pomnóż, masę elektronu(sprawdź dokładnie w tablicach mat-fiz) przez 13
13 x 9 x 10 do(-34g)=117x10do(-34g)=1,17x 10do(-32)g
obliczasz% masy elektronów, do masy molowej Al:
%=(1,17x10do-32)/27x100%=117x10do-32/27=4,3x10do-32%
b)w skład jądra atomu Al wchodzi:13 protonów i załużmy, dla tego typu izotopu Al-26, 13 neutronów.
masa p=n=1[u]=0,166x10 do(-23)g, pomnóż teraz:26x0,166x10 do(-23)g=4,32x10 do(-23)g, obliczamy%
%=43,2x10do(-24)/27x100%=4320x10 do(-24)/27=160x10 do(-24)%=1,6x 10do(-22)%
Dziękuję:zbigniew63
5 2 5