7. a) Wykładzina Alik ma 2,4m szerokości i kosztuje 36,60 za 1 metr bieżący. Ile kosztuje metr kwadratowy tej wykładziny?
b)Wykładzina Bielik ma 2,5 szerokości i kosztuje 14,80 za 1 metr kwadratowy. Ile kosztuje metr bieżący tej wykładziny.

8. Jak ktoś ma matematykę z plusem, podręcznik do klasy pierwszej gimnazjum to 8/121, a jak nie to bez tego ćw.

9. Wyraź podane powierzchnie we wskazanej jednostce.
a) [cm²] 27,5 dm², 2,5m², 0,1 m², 1500 mm²
b) [m²] 0,5 km², 2km², 12500 cm², 2500 dm²

12. a) Zamień na ary.
0,02 ha, 3200m², 0,5km²
b)Zamień na hektary
320000m², 800a, 0,7km²
c) Zamień na metry kwadratowe.
250a, 0,4 ha, ¼a,2,7ha
d)Zamień na kilometry kwadratowe:
150ha, 1000000a, 45ha

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:37:55+01:00
Zad 1a

2,4*1=2,4 m²
2,4m²- 36,6zł
1m²-x
x= 36,6 ÷2,4
x=15,25 zł
odp.jeden m kwadratowy tej wykładziny kosztuje 15,25 zł.
zad 1b
2,5*14,80zł =37zł <---- tyle koszuje 2,5m kwadratwego i bieżącego
odp.1 metr biezacy kosztuje 37 zł.

zad 3
27,5 dm²=2750 cm²
2,5 dm²=250 cm ²
0,1 dm²=100 cm²
1500 mm²=15cm²

0,5 km² =500000 m²
2km² =2000000 m²
12500 cm²= 0,125 m²
2500 dm² = 25 m²

yad4
1)
0,02 ha =2a
3200 m²=32a
0,5 km ²=5000a

b)
320000 m²=32 ha
800a=8ha
0,7km²=7000ha

c)
250a=25000 m²
0,4ha=4000 m²
0,25a=25 m²
2,7ha=27000 m²

d)
150ha=1,5
1000000a=100 km²
45 ha=0,45 km²
2 2 2