Odpowiedzi

2009-12-14T23:58:29+01:00
Dana jest prosta k: 2x-y+3=0 i punkt S=(-2, 3). Znajdź równanie prostej równoległej do k i przechodzącej przez punkt S.

najpierw przekształćmy wzór prostej k
-y=-2x-3 |*-1
y=2x+3

aby proste były równoległe współczynnik a=2
i podstawiamy wspolrzedne punktu do wzoru ogilengo na prosta
y=ax+b
3=2*(-2)+b
3=-4+b
b=3+4
b=7
wzor prostej rownoleglej to: y=2x+7