PROSZĘ POMÓŻCIE TO PILNE I NA JUTRO !!! PLISSSSSSSSSSSSSSSSS
ROZWIĄŻ UKŁADY RÓWNAŃ METODĄ PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW :
(to są układy ,tylko te dwie klamerki powinny by jedną duża)

a) {2x-3y=7
{3x-5y=11

b) {5p-2r=21
{3p+5r=-6

c){2x-3y=10
{5x+5y=0

d){5v(mała jedynka pod v)+4v(mała dwójka pod v)=4
{7v(mała jedynka pod v)=5v(mała dwójka pod v)

e){4x+5y=12,3
{3x-2y=-4

f){3x-0,2y=35
{2,5x-5y=5


pomocy to pilne pomoż mi !!!!!!!!!

jeżeli chodzi o przykład d to napisz sobie jak słyszysz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:47:50+01:00
A).
{2x-3y=7 /*(-3)
{3x-5y=11 /*2

{-6x+9y=-21
{6x-10y=22
___________
-y=1 /*(-1)
y=-1

{y=-1
{2x-3*(-1)=7

{y=-1
{2x=4 /:2

{y=-1
{x=2


b).
{5p-2r=21 /*5
{3p+5r=-6 /*2

{25p-10r=105
{6p+10r=-12
____________
31p=93 /:31
p=3

{p=3
{-2r=6 /:(-2)

{p=3
{r=-3


c).
{2x-3y=10 /*5
{5x+5y=0 /*3

{10x-15y=50
{15x+15y=0
__________
25x=5- /:25
x=2

{x=2
{2*2-3y=10

{x=2
{-3y=6 /:(-3)

{x=2
{y=-2


d).
{5v(mała jedynka pod v)+4v(mała dwójka pod v)=4 /*7
{7v(mała jedynka pod v)=5v(mała dwójka pod v)=6 /*(-5)

{35vj+28vd=28
{-35vj-25vd=-30
______________
3vd=-2 /:3
vd=-2/3 - minuj dwie/trzecie

{vd=-2/3
{5vj+4*(-2/3)=4

{vd=-2/3
{5vj=6 i 2/3 /:5

{vd=-2/3
{vj=4/3


e).
{4x+5y=12,3 /*2
{3x-2y=-4 /*5

{8x+10y=24,6
{15x-10y=-20
___________
23x=4,6 /:23
x=0,2

{x=0,2
{3*0,2-2y=-4

{x=-,2
{-2y=-4,6 /:(-2)

{x=0,2
{y=2,3


f).
{3x-0,2y=35 /*5
{2,5x-5y=5 /(-6)

{15x-y=175
{-15x+30y=-30
____________
29y=145 /:29
y=5

{y=5
{2,5x-5*5=5

{y=5
{2,5x=30 /:2,5

{y=5
{x=12


Wyjaśnienie do przykładu d:
vj - tzn. v i te 'j' oznacza tę małą jedynkę przy literze v.
vd - tzn. v i te 'j' oznacza tę małą dwójkę przy literze v.
2009-12-14T20:54:42+01:00
A) 2x-3y=7 /*3
3x-5y=11 /*-2

6x-9y=21
-6x+10y = -22

y=-1
2x+3=7
2x=4
x=2

b)5p-2r=21/*3
3p+5r=-6 /*-5

15p-6r=63
-15p-25r=30

-31r=93
r=-3
5p+6=21
5p=15
p=3

c)2x-3y=10 /*5
5x+5y=0 /*-2

10x-15y=50
10x-10y=0

25y=50/:-25
y=-2
2x-6=10
2x=16
x=8

d) x=v1
y=v2

5x+4y=4
7x+5y=6

-3x=-4

x=1 1/3
4y=-2
y=-0,5

e)4x+5y=12,3 /*2
3x-2y=-4 /*5

8x+10y=24,6
15x-10y=-20

23x=4,6 /:23
x=0,2
4(0,2)+5y=12,3
5y=12,3-0,8
5y=11,5/:5
y=2,3

f) niestety nie mam