1)Podaj orzykłady metali i niemetali odgrywających ważną rolę w prawidłowym funcjonowaniu organizmu człowieka. na czym pole ich rola?
2)temperatura wrzenia i topnienioa powietrza oraz gęstość:
3)kOpisz na czym polega skraplanie powietrza w 3,4 zdaniach:
4)określ typy reakcji chemicznych:
wapń+ tlen=tlenek wapnia
tlenek wodoru= tlen + wodór
cynk+tlen=tlenek cynku
5)podaj przykłady poznanych typów (rtodzajów) reakcji chemicznych napisz słownie ich przebieg
synteza-
analiza-
spalanie-
utlenianie-
6)uzupełnij zdania:-----------są to związki chemiczne tlenu z innymi pirewistkami chemicznymi.Można je otrzymać w reakcji chemicznej-----------------pierwiastków chemicznych z tlenem.Tlenek-----------jest przykładem tlenku niemetalu.Wapno palone jest nazwą zwyczajową-------------Tlenek ----------------znajduje się w minerale o nazwie hematyt.Tlenek-------czyli----------stanowi ok 75% powierzchni kuli ziemskiej.Korund najtwardzy z minerało to----------
7) Podaj właściwości i zastosowaniie ozonu który jest odmianą alotropową tlenu w 3,4 zd. Z góry bardzo wam dziękuję!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-14T22:08:26+01:00
1) potas - reguluję pracę serca, aby dostarczyć go organizmowi należy jeść pomidory
wapń - znajduje się w kościach, potrzebny do ich wzrostu
żelazo - potrzebne krwi
tlen - dzięki temu możemy przeprowadzać wymianę gazową
krzem - wzmacnia włosy i paznokcie
fluor- chroni nasze zęby, zawiera go pasta go zębów

2) powietrze:
temperatura wrzenia -191 stopni C
temperatura topnienia -213 stopni C
gęstość 1,28 kg/m3 ( / - kreska ułamkowa)

3) Skraplanie powietrza to przejście jego składników (tlen, neon, azot...) ze stanu gazowego w ciekły. Skraplanie powietrza może zachodzić jedynie w temperaturze niższej od jego temperatury krytycznej. Skraplanie wiąże się ze zmniejszeniem odległości miedzy cząsteczkami gazu.

4) a) reakcja syntezy
b) reakcja analizy
c) reakcja syntezy

5) a) węgiel+tlen=tlenek węgla
b) tlenek rtęci=tlen+rtęć
c) magnez+tlen=tlenek magnezu
d) tlen+siarka=tlenek siarki

6) tlenki, syntezy, siarki, tlenku wapnia, żelaza, wodoru, woda, tlenek glinu

7) Ozon jest odmianą alotropową tlenu. Jest to niebieski gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie o zapachu powietrza po burzy.
Mimo tego, że jest niepalny podtrzymuje spalanie. Zawiera silne właściwości utleniające. Jest stosowany do dezynfekcji wody i ścieków. Służy do bielenia olejów, wosków, skrobi, a także jako utleniacz w pojazdach kosmicznych.