2.Podkreśl nazwy surowców mineralnych występujących na... Wyżynie
Śląskiej:Gr.B węgiel brunatny,srebro,węgiel kamienny, ropa
naftowa, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu Gr.A Kotlin
Podkarpackich:sól kamienna, węgiel kamienny, siarka, granit,
gaz ziemny,rudy miedzi 4. Uporządkuj nazwy pięter roślinnych Tatr
zgodnie z rosnącą wysokością. Gr.A hale, kosodrzewina,
turnie, regiel górny Gr.B kosodrzewina,pogórze, regiel dolny,
regiel górny 5.Wypisz 4 walory turystyczne:Gr.A Wyżyny
Lubelskiej i Roztocza Gr.B Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej 6. Przyporządkuj podane niżej miasta do
właściwych krain geograficznych: Gr.A Obniżenie Orawsko-
Podhalańskie-Wyżyna Śląska-Kotlina Sandomierska-Zabrze,
Tarnobrzeg, Bytom, Nowy Targ, Rzeszów, Tarnów, Katowice,
Zakopane Gr.B Niecka Nidziańska-Wyżyna Lubelska-Beskid
Śląski-Puławy, Jędrzejów, Ustroń, Zamość, Pińczów,
Wisła, Chełm, Busko-Zdrój.

To są pytania na sprawdzian. Proszę o krótką i związaną ściśle z tematem odpowiedź.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:59:07+01:00
2. B
węgiel brunatny
rudy cynku i ołowiu
opa
naftowa
A.
sól kamienna
granit
rudy miedzi

4. A
kosodrzewina
pogórze
regiel dolny
regiel górny
hale

pozostałych nie wiem.
4 1 4
2009-12-14T20:04:39+01:00
2GrBrudy cynku i ołowiu
grA gaz ziemnych
4.A.rygiel górny, kosodrzewina, hale,turnie
grB rygiel donly,rygiel górny,kosodrzewina
zad5
na Lubelska z Roztoczem : wąwozy lessowe,Roztoczański Park Narodowy, Zamość,Kazimierz Dolny
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska:Ojcowski PN, Szlak Orlich Gniazd,jaskinie krasowe ,
zad6
4 2 4