Odpowiedzi

2009-12-14T19:56:36+01:00
Chrześcijaninem jest ten kto wierzy w jedynego Boga w trójcy św i jest w stanie oddać życie za religie.
1 5 1
2009-12-14T19:57:04+01:00
Chrześcjaninem jest osoba wierząca w Boga , uznająca X przykazań Boga i wierząca w niebo i piekło . Dla osoby tej ważna jest miłośc boska i jej łaska potrzebna do zbawienia .
3 4 3
2009-12-14T20:05:31+01:00
Być chrześcijaninem to wielka łaska, dar, odpowiedzialność.
Jeśli nie wierzysz w Boga i nie znasz głównych prawd wiary to nie możesz poznać uczucia jakim jest być chrześcijaninem.
Każdy wierzący człowiek jest obdarzony wielką sympatią od Boga. Kocha bliźnich, ma wielkie serce i jest względem zbrodni nastawiony pesymistycznie.
Żądza władzy, dyktatura i egoizm nie przemawia przez chrześcijanin. Człowiek-chrześcijanin może nie mieć miłej powierzchowności, lecz jeśli jest znany z prostolinijności, uczciwego postępowania, to jest on szanowany. Surowa prawość przykrywa wiele niemiłych cech charakteru. Człowiek, który niezachwianie stosuje się do prawdy, zdobywa zaufanie wszystkich. Ufają mu nie tylko chrześcijanie; ludzie świeccy są zmuszeni uznać wartość jego charakteru.
1 5 1