1.Czy 3g wodoru przereaguje całkowicie z 11,2 dm3 azotu. W warunkach normalnych.
2.Oblicz ile moli tlenu potrzeba do utlenienie 3,4g amoniaku. Spalenie amoniaku daje tlenek azotu (II) i parę wodną.
3.Ile gram chloru uległo syntezie z 20g żelaza. Jeżeli produktem był FeCl3.

1

Odpowiedzi

2012-07-25T14:30:48+02:00

1)

22,4dm3                         6g

N2                  +            3H2 -> 2NH3

11,2dm3                       x

 

x=3

 

Ze stechiometri reakcji wynika że przereagują 3 g wodoru. Więc odp jest twierdząca: 3g wodoru przereaguje całkowicie z 11,2dm3 azotu.

 

 

2)

34g         2,5mola

2NH3+ 2,5 O2-> 2NO+3H2O

3,4g         x

 

x= 0,25 mola

poterzeba 0,25mola tlenu.

 

3)

 106,5        112g

3Cl2   +     2Fe->2FeCl3

  20g            x

 

x=21g CHLORU

 

PS. Liczba 106,5 to 35,5g chloru razy 3.