Odczytaj i zapisz nazwy wyrażeń :

a) 3 + x.........................................................
b) 2a - b........................................................
c) - 10mm.....................................................
d) a : 5.........................................................
e) (xy)2.........................................................
f) a (x + y).....................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:58:19+01:00
A) Suma liczby 3 i liczby x
b) Różnica liczby 2a i liczby b
c)
d) Iloraz liczby a i liczby 5
e) Iloczyn liczby xy i liczby 2
f) iloczyn liczby a oraz sumy liczby x i liczby y
1 5 1