Rozwiąż logogryf,odczytaj hasło i podaj jego znaczenie.
1.Woda pochodząca z naturalnego źródła, zawierająca ważne dla zdrowia minerały to woda...................
2.Jest nim ze względu na układ ładunków elektrycznych cząsteczka wody............
3.Dla związków o budowie jonowej woda stanowi bardzo dobry.........
4.Metoda rozdzielania zawiesin z użyciem flirtu.........
5.Mieszanina, w której są widoczne cząstki substancji rozpuszczalnej.......
6.Pierwiastek wchodzący w skład wody.....
7.Właściwosc wody, która powoduje osadzanie kamienia na ściankach naczynia.......

1

Odpowiedzi

2009-12-14T19:58:43+01:00
1. mineralna
2.elektrolit, elektrolitem (to w zależności od tego ile wolnych kratek)
3.przewodnik
4.filtracja
5.zawiesina
6. tlen albo wodór
7. chlor
6 2 6