Odpowiedzi

2009-12-14T19:59:49+01:00


Niezgodność w zakresie czynnika Rh (kobieta z grupą krwi Rh- a partner posiadający grupę Rh+) zagraża konfliktem serologicznym, który może wywołać chorobę hemolityczna płodu.

Jeżeli płód rozwijający się u matki o grupie Rh- odziedziczy od ojca antygen Rh (czyli grupę krwi RH plus), to w przypadku przecieku krwi płodu w czasie ciąży lub porodu do matki, dochodzi do uczulenia ciężarnej krwinkami płodowymi. Układ immunologiczny ciężarnej produkuje przeciwciała anty Rh skierowane przeciw krwinkom płodowym.

Zagrożenie związane z konfliktem serologicznym można w bardzo znacznym stopniu ograniczyć podając immunoglobulinę anty D.

Konflikt serologiczny może powstawać również w zakresie grup głównych A, B, AB oraz antygenów Kell, Duffy, Kid. Występują one jednak znacznie rzadziej i nie stanowią takiego zagrożenia.
1 5 1
2009-12-14T20:00:57+01:00
Rozpoznawanie czynnika Rh płodu Rh+ jako obcego antygenu przez orgazm matki Rh-
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:04:02+01:00
Konflikt serologiczny występuje podczas transfuzji krwi. Gdy pacjent dostanie krew innej grupy niż on ma. (np. pacjent ma A, a dostanie grupę B) następuje konflikt serologiczny. Na skutek działania immunoglobulin następuje zlepienie się czerwonych krwinek (erytrocytów). Obecnie konflikt serologiczny można zaobserwować na tle czynnika Rh. Jeżeli matka posiada antygen Rh - (minus) jest uczulona na antygen D i rodzi dziecko z czynnikiem Rh + (plus). Wtedy erytrocyty dziecka zaczynają się zlepiać. Leczy się to podają tzw. krew immunizowaną.
1 5 1