Prosze pomocy mam to na jutro !!!!
z góry dziękuję
ZAD.1.
MONTAŻ DRZWI KOSZTOWAŁ 200zł., A MONTAŻ OKNA 80zł. PO ROKU KOSZT MONTAŻU DRZWI WZRÓSŁ O 8%, A KOSZT MONTAŻU OKNA ZMNIEJSZYŁ SIE O 6%. O ILE PROCENT ZMIENIŁ SIĘ ŁĄCZNY KOSZT MONTAŻU OBU ELEMENTÓW?
ZAD.2.
DANE SĄ LICZBY; a=1-√3, b=1+√3. oblicz;
a)iloczyn a i b,
b)iloraz a przez b,
c)sześcian a.
ZAD.3.
ZAPISZ WYRAŻENIE 2Ix+5-IxI+x-6I W NAJPROSTSZEJ POSTACI, JEŻELI WIADOMO, ŻE x∈< 0;6).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T09:51:46+01:00
1) montaż drzwi 200zł+8%=216zł
montaż okna 80zł-6%=75,2zł

200+80=280zł
216+75,2=291,2zł
280zł to 100%
291,2zł to x

x=291,2*100%/280=104%
104%-100%=4%
o tyle zmienił się łączny koszt montażu

ZAD.2.
DANE
SĄ LICZBY; a=1-√3, b=1+√3. oblicz;
a)iloczyn a i b, (1-√3)*(1+√3)=1-3=-2
b)iloraz a przez b,(1-√3)/(1+√3)=(1-√3)*(1-√3)/(1+√3)*(1-√3)=
(4-2√3)/1-3=2(2-√3)/-2=-2+√3
c)sześcian a.(1-√3)³=(1-√3)(1-2√3+3)=(1-√3)(4-2√3)=4-4√3-2√3+6=
10-6√3
1 3 1