Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:07:53+01:00
1. Rozpuszczalność substancji zależy od:

rodzaju substancji rozpuszczanej
rodzaju rozpuszczalnika
temperatury
ciśnienia
wpływu wspólnego jonu (zobacz iloczyn rozpuszczalności)
kompleksowania (np. wpływ pH na rozpuszczalność substancji amfoterycznych)
siły jonowej (zobacz współczynnik aktywności)
innych czynników (np., wielkość kryształów)

2.

Proces roztwarzania to zjawisko chemiczne polegające na przechodzeniu substancji stałej do roztworu, połączone z reakcją tej substancji z rozpuszczalnikiem lub innym składnikiem roztworu.

Przykładowym procesem jest roztwarzanie żelaza w kwasie solnym. Optycznie zjawisko jest podobne do rozpuszczania (stopniowe przechodzenie żelaza do roztworu – stopniowe ubywanie widocznej masy żelaza), jednak przyczyną tego stanu jest reakcja:

Fe + 2HCl → FeCl2 (rozp) + H2
Cechą różniącą roztwarzanie od rozpuszczania jest to, iż odparowując rozpuszczalnik nie uzyska się produktu wyjściowego, a jedynie produkt reakcji, jednak w języku potocznym proces roztwarzania często określany jest jako rozpuszczanie.
3 5 3