Odpowiedzi

2009-12-14T22:52:17+01:00
U(x) = 2x⁴+ x² - 1
v(x) = x⁴- 2x² + 2
w(x) = (4-2x²) × u(x) + 2v(x)
w(x) = (4-2x²) × 2x⁴+ x² - 1 + 2 × (x⁴- 2x² + 2)
w(x) = 8x⁴ + 4x² - 4 - 4x⁶ - 2x⁴ + 2x² + 2x⁴ - 4x² +4
w(x) = -4x⁶ + 8x⁴ + 2x²

stopien: 6

x = -2
-4x⁶ + 8x⁴ + 2x² = -4(-2)⁶ + 8(-2)⁴ + 2(-2)² = -4 × 64 + 8 × 16 + 4 = -256 + 128 + 4 = -124


Nie gwarantuje stu procentowej poprawności :)