Odpowiedzi

2009-12-14T20:07:48+01:00
2009-12-14T20:30:46+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:06:13+01:00
10.
Miejsce zerowe funkcji, to punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OX, ma on współrzędne (x, 0)

y = 4x
y = 0
4x = 0 |:4
x = 0
(0,0)

y = 4
Funkcja nie ma miejsc zerowych jest równoległa do osi OX

y = - x - 4
y = 0
- x - 4 = 0
x = - 4
(- 4, 0)

y = -5x + 20
y = 0
- 5x + 20 = 0
-5x = - 20 |:(-5)
x = 4
(4, 0)

y = -¾x - 3
y = 0
-¾x - 3 = 0 |*4
-3x -12 = 0
-3x = 12 |:(-3)
x = -4
(- 4, 0)

y = 5/8x - 2,5
y = 0
5/8x - 2,5 = 0
5/8x = 2,5 |*8/5
x = 5/2 * 8/5
x = 4
(4, 0)

11.
Do wykresu funkcji należą punkty o współrzędnych (-2,0) i (0, -5). Spełniają one równanie funkcji w postaci ogólnej y = ax +b.
Wstawiamy w miejsce x i y współrzędne punktów

y = ax + b
- 5 = 0*a + b
-5 = b
b = -5

wstawiamy jeszcze i b do drugiego równania
0 = - 2a - 5
2a = - 5 |:2
a = -5/2
a = -2,5

funkcja ma więc równanie:

y = - 2,5x - 5