Uprosc podana wartosc wykonujac oliczenia i redukujac wyrazenia podobne
2x(3x-2)=2x(-x+7)
3(x+1)(2x-6)-(2x+3)(5-x)
(3½x-2y+z)(x-4y+6z)
√2x(3-2√3x)+3√2x(√3x+7√50)
podnies wyrazenia do kwadratu stosujac wzory skroconego mnozenia
(2x+3)²; (3a-4)²;(-b+7)²;(1½x+⅓y)²;(-3⅓x+6y)²
przedstaw wyrazenia w postaci kwadratow
(3-2x)3+2x);(-a+2b); (3½-¾)(3½+¾); (-2⅓a+½)(-2⅓a-½);
zapisz w postaci kwadratu sumy lb roznicy
x²+6x+9 ; 4a²-20a+25; ⁴/₉y²-4y+9 ; 0,49x²-4,2x+9
opusc nawiasy i zredukuj wyrazy podobne
(3x+4y+2z)-(2x+4y-5z)-(x+3y-2z) ; -(3-2x+4x²-2x³)+(-x³-2x²-2x-6)
doprowadz wyrazenia do najprostszej postaci i oblicz ich warosci dla podanych zmiennych
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x) dlax=-3 ;(7a-4b+3)-(5a-3b+1)dla a=4,5i b=-3,3;(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)dla a=-3½i b=1⅓ ;
doprowadz wyrazenie do najprostszej postaci(x-2)(x²-3x-1) ; -(4a-3b)(a-b)+3(a=2b)(b-3a)
doprowadz wyrazenia do najprostszej postaci i oblicz ich wartosc dla podanych zmiennych : (½x-3)(2x²-4x+8) dlax=-1; 3(a-b)(b-2a)-2(2a-b)(a+3b)dla a=-1i b=½
wykonaj dzialania i doprowadz do najprostszej postaci
[4(x²-3x=2)-3(2-5x+3x²)](4x+5)
(2x+3[5(x²+2x-3)+2(6-4x-2x²)]
zapisz za pomoca wyrazenia algebraicznego a) pole kwadratu o boku a pomniejszone o pole prostokata o bokach cid
roznice dlugosci wysokosci trojkata rowobocznego o boku x i dlugosci przekatnej kwadratu o okuy
sume kwadratu obwodu prostokata o bokac a,b i pole kola o srednicy d
iloraz pola rombu o oku a i wysokosci h przez roznice obwodu kola o promieniu r i polowy promienia tego kola
przeksztalc wyrazenia -podnies do potegi i zredukuj wyrazy podobne
(3√+√3)²
(a√3+√6)²
(√2x-√7+√2x+√7)²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T00:52:58+01:00
Uprosc podana wartosc wykonujac oliczenia i redukujac wyrazenia podobne
2x(3x-2)=2x(-x+7)
6x²-4x=-2x²+14x
6x²+2x²-4x-14x=0
4x²-18x=0

3(x+1)(2x-6)-(2x+3)(5-x)=3(2x²-6x+2x-6)-(10x+15-2x²-3x)=
=3(2x²-6x+2x-6)-7x-15+2x²=6x²-12x-18-7x-15+2x²=
=8x²-19x-33


(3,5x-2y+z)(x-4y+6z)=3,5x²-2xy+xz-14xy+8y²-4zy+21xz-12yz+6z²=
3,5x²-16xy+8y²+22xz-16yz+6z²


√2x(3-2√3x)+3√2x(√3x+7√50)=3√2x-2√6x²+3√6x²+21√100=
√6x²+3√2x+210

podnies wyrazenia do kwadratu stosujac wzory skroconego mnozenia
(2x+3)²=4x²+12x+9
; (3a-4)²=9a²-24a+16
;(-b+7)²=b²-14b+49
;(1½x+⅓y)²=9/4x²+xy+1/9y²
;(-3⅓x+6y)²=100/9x²-40xy+36y²

przedstaw wyrazenia w postaci kwadratow
(3-2x)(3+2x)=(9-4x²)
;(-a+2b) tu coś brakuje
; (3½-¾)(3½+¾)=tu tez coś brakuje(49/4-9/16)

; (-2⅓a+½)(-2⅓a-½)=(49/9a²-1/4)

zapisz w postaci kwadratu sumy lb roznicy

x²+6x+9 =(x+3)²
; 4a²-20a+25=(2a-5)²
; ⁴/₉y²-4y+9=(2/3y-3)²
; 0,49x²-4,2x+9=(0,7x-3)²
opusc nawiasy i zredukuj wyrazy podobne
(3x+4y+2z)-(2x+4y-5z)-(x+3y-2z) =3x+4y+2z-2x-4y+5z-x-3y+2z=
=-3y+9z

; -(3-2x+4x²-2x³)+(-x³-2x²-2x-6)=-3+2x-4x²+2x³-x³-2x²-2x-6=
x³-6x²-9
doprowadz wyrazenia do najprostszej postaci i oblicz ich warosci dla podanych zmiennych
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x) dlax=-3
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x)=-x²+3x+4-2+x+3x=-x²+7x+2=9-21+2=-10


;(7a-4b+3)-(5a-3b+1)dla a=4,5i b=-3,3;
(7a-4b+3)-(5a-3b+1)=7a-4b+3-5a+3b-1=2a-b-2=9+3,3-1=11,3

(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)dla a=-3½i b=1⅓ ;
(2a-3b-4a-2b+7a-4b=5a-9b=-17,5-12=-29,5

doprowadz wyrazenie do najprostszej postaci(x-2)(x²-3x-1)=
=x³-3x²-x-2x²+6x+2=x³-5x²+5x+2


; -(4a-3b)(a-b)+3(a+2b)(b-3a)=-(4a²-3ab-4ab+3b²)=
-4a²+3ab+4ab-3b²=-4a²+7ab-3b²


doprowadz wyrazenia do najprostszej postaci i oblicz ich wartosc dla podanych zmiennych : (½x-3)(2x²-4x+8)
dlax=-1;3(a-b)(b-2a)-2(2a-b)(a+3b)dla a=-1i b=½
wykonaj dzialania i doprowadz do najprostszej postaci
[4(x²-3x=2)-3(2-5x+3x²)](4x+5)
(2x+3[5(x²+2x-3)+2(6-4x-2x²)]
zapisz za pomoca wyrazenia algebraicznego

a) pole kwadratu o boku a pomniejszone o pole prostokata o bokach cid
a²-cd

roznice dlugosci wysokosci trojkata rowobocznego o boku x i dlugosci przekatnej kwadratu o okuy
2P/x-y√2

sume kwadratu obwodu prostokata o bokac a,b i pole kola o srednicy d
2a+2b+π(d/2)²

iloraz pola rombu o oku a i wysokosci h przez roznice obwodu kola o promieniu r i polowy promienia tego kola
ah/(2πr-r/2)

przeksztalc wyrazenia -podnies do potegi i zredukuj wyrazy podobne
(3√+√3)²
(a√3+√6)²=3a²+2a√18+6
(√2x-√7+√2x+√7)²=(2√2x)²=8x²
4 3 4