1.Podaj wzory sumaryczne i strukturalne zwiazkow: propanal,heksan-3-on ,butan-1,2-diol,propan-1,2,3-triol,propanon. 2.Stosując wzory półstrukturalne ulóz równaie reakcji odpowiadające przemianom: propen->propan->1-bromopropan->propan-1-ol->propanal . 3.PodaJ wzory strukturalne wszystkich izomerów alkoholu o wzorze sumarycznym C₄H₉OH.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T11:28:45+01:00
O
//
1. CH3-CH2-C Propanal C2H5CHO
\
H

butan 1,2-diol C4H8(OH)2

CH2-CH-CH2-CH3
\ \
OH OH

Propan -1,2,3-tri-ol C3H5(OH)3

CH2-CH-CH2
\ \ \
OH OH OH

Propanon C3H7O

CH3-C-CH3
\\
O
2.
CH2=CH-CH3+H2 -> CH3-CH2-CH3
CH3-CH2-CH3+Br2 -> CH2-CH2-CH3+HBr
\
Br

CH2-CH2-CH3+H2O -> CH2-CH2-CH3+HBr
\ \
Br OH
O
//
CH-CH2-CH3+[O] -->CH3-CH2-C
\ \
OH H

(nad strzałką minus H2O)

3. C4H9OH

CH2-CH2-CH2-CH3
\
OH


CH3-CH-CH2-CH3
\
OH
4 5 4