Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:13:16+01:00
Obszary odznaczające się najniższym wskaźnikiem przyrostu naturalnego to tereny wielkomiejskich aglomeracji, treny znajdujące się pod wpływem tychże i tereny bloku wschodniego.
Na pierwszym obszarze (Warszawa, Łódź) niski przyrost wywołany jest:
- wysokim poziomem rozwoju gospodarczego (PKB powyżej średniej),
- niską stopą urodzeń (poniżej 9‰), a wysoką zgonów (powyżej 9‰),
- bardzo wysokim poziomem urbanizacji – w powiatach grodzkich sięgających nawet 100%,
- przejmowaniem zachodnich wzorców zachowań,
- wyższą aktywnością zawodową społeczności miejskich mimo uciążliwości dojazdów do pracy, coraz większymi wymaganiami pracodawców wobec pracowników np. dyspozycyjności,
- kryzysem rodziny, co ma swoje odbicie w wynoszącej 1:2 stopie rozwodów,
- nowym systemem moralnym ludzi, którzy dążąc do zabezpieczenia sobie przyszłości materialnej odkładają na później decyzję o małżeństwie czy posiadaniu dziecka; jednocześnie nastąpił wzrost związków niekościelnych i liczby dzieci ze związków nieformalnych.
2009-12-14T20:16:25+01:00
1. Kobiety poświęcaja dużo czasu na pracę zawodową.
2. Za mało placówek oświatowych.
3. Coraz więcej rodzin nie decyduje sie na posiadanie dziecka.
4. Coraz więcej małżeństw zajmuje się własnymi firmami lub swoją karierą i nie miało by czasu na dzieci.