Odpowiedzi

2009-12-15T08:31:32+01:00
Promień okręgu wpisanego obliczamy ze wzoru
r=[a+b-c]/2. gdzie

c obliczamy z tw.Pitagorasa
c²=a²+b² , a=6cm , b=8cm

c²=(6cm)²+(8cm)²=36cm²+64cm²=100 cm²
c²=100 cm²
c=10cm
Zatem

r=[6cm+8cm-10cm]/2=4cm/2=2cm , więc średnica
d=2r=2*2cm=4cm

Opisany
R=c/2
zatem
R=10cm/2=5cm
więc
d=2r=10cm
Suma średnic jest równa
d+d=4 cm+10 cm=14 cm
2 5 2