Odpowiedzi

2009-12-14T20:28:47+01:00
Niewiem czy to bedzie to co ci jest potrzebne:)
Bł. Karolina oddała swoje życie w obronie czystości aby zyskać życie z Chrystusem w Bogu. Św. Maksymilian w bunkrze głodowym obozu Auschwitz oddał zaś swoje życie za drugiego człowieka. Oni nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężyli. Jest to Ewangeliczny program. Trudny program - ale możliwy. Program nieodzowny. Prośmy rozważając mękę Jezusa aby On, dał nam, moc ducha potrzebną do podjęcia tego programu. Abyśmy przyjęli do duchowego dziedzictwa polskości wymowę życia i męczeńskiej śmierci Rycerza Niepokalanej, św. Maksymiliana , wzoru miłości, oraz patronki polskiej młodzieży bł. Karoliny, wzoru czystości. Podczas tej drogi krzyżowej zanośmy przed tron Ojca w niebie serdeczne modlitwy w sprawach naglących , a mianowicie za każde ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci , jak również za naszą polską młodzież , która idzie w stronę zwodzicielskiej i fałszowanej mody przedstawianej w mediach .Módlmy się także za polskie rodziny , aby emigracje i pogoń za dobrami materialnymi nie niszczyły tego co w życiu najważniejsze – Miłości i Rodziny .
2009-12-14T20:33:48+01:00
Karolina Kózka (Kózkówna)-rodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Brzeska, w Galicji, zmarła 18 listopada 1914 we wsi Wał-Ruda, jest polską patronkę dziewcząt. Wybrałem/łam ją ponieważ jako 16-latka, oddała swoje życie, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza na początku I wojny światowej. Była czwartym z jedenaściorga dzieci w ubogiej, chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła w rodzinnej wiosce, bardzo aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym. Była bliską współpracowniczką miejscowego proboszcza - ks. Mendrali - w organizowaniu życia i grup parafialnych (Apostolstwo Modlitwy, Bractwo Wstrzemięźliwości, Żywy Różaniec), pomagała także w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Jest przykładem, czystości, życia zgodnym z wiarą. Jest także patronką Ruchu Czystych Serc, patronkę diecezji rzeszowskiej, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.