Odpowiedzi

2009-12-14T20:22:05+01:00
Młodzież niechętnie uczyła się języka rosyjskiego . Zwłaszcza , gdy poznawała historię Polski , czytała dzieła Mickiewcza . Bardzo wzruszającą sceną jest lekcja języka polskiego prowadzona przez profesora Szttetera . Uczeń Zygierd odsłania wiele scen polskiego dorobku kulturowego , wreszczie z przejęciem recytuje " Redutę Ordona " . Lekcja ta zaważyła na świadomości młodych Polaków , którzy byli rewidowani , kontrolowani i karani za wszelkie okazane więzi z narodową kulturą . Teraz poznali swoją tożsamość , dotarli do swoich korzeni . Obudziła się w nich ciekawość tego , co do tej pory otoczone było zasłoną ostrej cenzury . Lekcja ta stała się inspiracją do dalszych poszukiwań .
Do poznawania Polski , jako kraju ojczystego z jej tragicznym a zarazem pięknym dorobkiem kulturowym