Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:25:53+01:00
Były to czasy ciężkie,rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej.W krótkim czasie protesty ogarnęły cały kraj.Bunt całego narodu i niezadowolenie z polityki o obcym wpływie nasilił protesty.Strajki ogarnęły cały kraj.Z 12 NA 13-GRUDNIA 1981r.Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny.Tak drastyczna decyzja miała uchronić Polaków przed wtargnięciem obcych sił.Internowani politycy,opozycja, a najbardziej członków nowej;Solidarności;Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego przejmuje władzę w Polsce.Opór społeczny Podziemnymi kanałami skutecznie wzywa Polaków do buntu.Brakuje żywności,bo stanęły;fabryki,zachwiała się gospodarka.Strajki osiągnęły apogeum szczytowego zwycięstwa.Wprowadzono kartki na żywność;mięso,wędliny,
kasze,mąkę,cukier,papierosy i inne artykuły spożywcze.W sklepach brakowało wszystkiego.Krytyka Stanów Zjednoczonych dotyczyła wprowadzenia embarga na wymianę handlową z PRL.Prezydentem USA był wówczas Ronald Reagan.
22 LIPCA 1983R. ZNIESIONO STAN WOJENNY.W ZSRR zaczynają się bunty-Litwa odłącza się od reszty związku.Rozpad ZSRR-do którego najbardziej dążyły republiki nadbałtyckie i kaukaskie.Ośmielone przykładem Litwy, inne republiki zaczęły ogłaszać swoją niepodległość i występować z byłego ZSRR.Zmiany w Polsce odsunęły ustrój komunistyczny i partie komunistyczne.Inne państwa poszły za przykładem Polski,bo Polska zapoczątkowała oderwanie się od bloku komunistycznego.------zmieniłam cały tekst,obecny dotyczy lat sprzed 1989r, do w/w roku włącznie.
5 4 5