Odpowiedzi

2009-12-14T20:32:24+01:00
Oblicz x jesli
a) log ½ x =-2
Korzystam z def. log.
x = ( ½)⁻²
x = 2²
x = 4

b)log x 64= -3

64 = x⁻³
x⁻³ = 64
(1:x)³ = 2⁶ /*x³
x³ = 1 : 2⁶
x³ = [(½)²]³ /*∛
x = (½)²
x = ¼

lub x³ = 1 : 2⁶
x³ = 2⁻⁶
x³ = (2⁻²)³ /*∛
x = 2⁻²
x = (½)²
x = ¼