Odpowiedzi

2009-12-14T20:40:41+01:00
Pierwszym królem Rzymu był Romulus.W 509 r p.n.e Rzym stał się republiką arystokratyczną.Urzędy w państwie pełniły osoby wywodzące się z arystokracji(patrycjusze),całe społeczeństwo zostało podzielone zgodnie z kryterium majątkowym.
Najważniejszymi urzędnikami byli konsulowie a głównym organem rządzącym republiki był senat. W jego skład wchodzili urzędnicy. Urząd senatora pełniono dożywotnio .Obywatele głosowali i wybierali urzędników na zgromadzeniu.
1.Konsul-najwyższy urząd w republice rzymskiej,dowodził armią i sądził żołnierzy,mógł przedkładać przed zgromadzenia wnioski po zasięgnięciu opinii senatu.Corocznie wybierano 2 konsulów.
2.Cenzor-dwaj urzędnicy wybierani raz na pięć lat spośród byłych konsulów.Sporządzali spis obywateli i listę senatorów(mogli wykluczyć z niej senatora którego postępowanie przynosiło hańbę)
3.Pretor-urzędnik odpowiedzialny za sprawowanie sądów.
4.Edyl-urzędnik odpowiedzialny za utrzymywanie porządku w mieście i organizacje igrzysk podczas świąt (na własny koszt)
5.Kwestor-urzędnik pomagający konsulom i pretorom w sprawach finansowych
6.Dyktator-wódz powołany w sytuacji nadzwyczajnej, lecz nie na dłużej niż 6 miesięcy.Przejmował władzę od konsulów i stawał się główno dowodzącym armii.