Dokonaj analizy wiersza Kamila Krzysztofa Baczyńskiego pt. " Z głową na karabinie".
( wyodrębnij wszystkie środki stylistyczne, epitety, porównania itd. )

" Z głową na karabinie"
Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska.
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,
wyhuśtała mnie chmur kołyska.

A mnie przecież wody szerokie
na dźwigarach swych niosły płatki
bzu dzikiego; bujne obłoki
były dla mnie jak uśmiech matki.

Krąg powolny dzień czy noc krąży,
ostrzem świstrząc tnie już przy ustach,
a mnie przecież tak jak i innym,
ziemia rosła tęga - nie pusta.

I mnie przecież jak dymu laska
wytryskała gołębia młodość;
teraz na dnie śmierci wyrastam
ja - syn dziki mego narodu.

Krąg jak nożem z wolna rozcina,
przetnie światło, zanim dzień minie,
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie.

Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;

bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.

1

Odpowiedzi

2009-12-14T21:13:49+01:00
Utwór sklada sie z 7 czterowersowych strof. Napisany jest regularnym rymowanym 9-zgłoskowcem ze stałą średniówką po 4. sylabie. Układ rymów w każdej zwrotce jest inny; raz ma postac abab, raz-abcb.
Wiersz reprezentuje lirykę bezpośrednią .
Wśród środków poetyckich najliczniej sa repreentowane epitety ("zdrój chyży", "wody szerokie","bez dziki","bujane obłoki","gołębia młodość","wielka rzeźba")
Porównania ("bujne obłoki/były dla mnie jak uśmiech matki"," głowę rzucę pod wiatr jak granat")
metafory ( "drżąc i grając krąg się zaciska","etraz na dnie śmierci wyrastam","piersi zgniecie czas czarną łapą")
przerzutnie ("A mnie przecież wody szerokie / na dźwigarach swych nosiły płatki/ bzu dzikiego")
powtórzenia (" A mnie przecież", "I mnie przecież")
1 5 1