Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:37:31+01:00
X =( 1 × 10⁻²³g) :(2×10⁻²⁵ g)
x = ½ *10²
x = ½*100
x = 50 razy
Masa atomu miedzi jest 50 razy większa od masy atomu wodoru