Odpowiedzi

2009-12-14T20:36:19+01:00
M₁cΔt₁=m₂cΔt₂
Δt₁=80⁰-40⁰=40⁰ zmiana temperatury wody gorącej
Δt₂=40⁰-10⁰=30⁰
m₂=m₁Δt₁/Δt₂
m₂=40l×40⁰ :30⁰≈5,3l
2009-12-14T20:45:15+01:00
Woda gorąca:
m = 40 l = 40kg
t₁ = 80 C
c = 4,2 kJ/kg × °C

woda zimna:
m₁ = ?
t₂ = 10°C
c = 4,2 kJ/kg x °C

t³ = 40°C

m₁ x c₁ x (t₁ - t₃) = m₂ x c₂ x (t₃ - t₂)
40 kg x 4,2 kJ/kg x °C x (80-40) = m₁ x 4,2 kJ/kg x °C x (40 - 10) / : 4,2 kJ/kg x °C (po obu stronach jest to samo, więc spokojnie możemy przez to skrócić, czyli wykreślić z równania)

40 x 40 = m₁ x 30
1600 = m₁30
- m₁ 30 = - 1600 (na minusie, bo przerzucając na drugą stronę zawsze zmieniamy znaki)
m₁ = -1600 : -30
m₁ ≈ 53,33 kg
1 5 1