Odpowiedzi

2009-12-14T20:32:16+01:00
Mały sabotaż – kategoria akcji konspiracyjnych w czasie okupacji niemieckiej (w latach 1939-1945), polegająca na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, ośmieszaniu zarządzeń okupanta i dezorganizowaniu jego akcji propagandowych. Mały sabotaż był stosowany przez ruch oporu w wielu krajach okupowanej Europy. Jego znaczenie było głównie psychologiczne – utwierdzał w ludności przekonanie o istnieniu i działaniu ruchu oporu oraz o możliwości zwycięstwa mimo represji.

2009-12-14T20:35:31+01:00
Mały sobotaż były to akcje konspiracyjne z tym że Polacy będą walczyc dalej o wolną polskę.Pisali antyhitlerowskie hasła na murach,ośmieszali akcje okupanta i psuli jego akcje propagandowe.
Ściągali Flagi niemieckie z różnych ważnych budowli.