1.Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów w podanych atomach. Wyjaśnij, co oznaczają liczba atomowa Z i liczba masowa A.

73 Li , 3919K , 6832Ge , 13856 Ba

2.Podaj symboliczny zapis AZ E atomów następujących pierwiastków chemicznych:
a) żelaza - 26 protonów, 30 neutronów
b) srebra – 47 protonów, 61 neutronów.

3.Ustal nazwy pierwiastków chemicznych,których atomy mają następującą konfigurację elektronową (układ okresowy!)
a) K2 L6
b) K 2 L 8 M 2
c) K 2 K 8 M18 N8
d) K2 L8 M18 N8

4.Korzystając z układu okresowego pierwiastków, podaj liczbę powłok elektrycznych elektronowych i liczbę elektronów walencyjnych atomów:
a) fluorów
b) fosforu
c) ksenonu
d) cezu

5.Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków:
a) pierwiastek znajduje się w 2 grupie i w 5 okresie,
b) pierwiastek znajduje się w 13 grupie, jego atom ma 4 powłoki elektronowe
c) pierwiastek znajduje się w 2 okresie, jego atom ma 8 elektronów walencyjnych
d) atom pierwiastka ma 4 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny
e) atom pierwiastka ma 3 powłoki elektronowe i 8 elektronów walencyjnych

1

Odpowiedzi

2009-12-14T20:45:32+01:00
1.Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów w podanych atomach. Wyjaśnij, co oznaczają liczba atomowa Z i liczba masowa A.

73 Li , 3919K , 6832Ge , 13856 Ba
Li
p = 3 e = 3 n = 4
K
p = 19 e = 19 n = 20
Ge
p = 32 e = 32 n= 36

Ba p = 56 e = 56 n = 82
Liczba atomowa (Z) - równa jest liczbie protonów i elektronów
Liczba massowa (A) = protony + neutrony

2.Podaj symboliczny zapis AZ E atomów następujących pierwiastków chemicznych:
a) żelaza - 26 protonów, 30 neutronów
56 (A)
Fe
26 (Z)

b) srebra – 47 protonów, 61 neutronów.
108
Ag
47

3.Ustal nazwy pierwiastków chemicznych,których atomy mają następującą konfigurację elektronową (układ okresowy!)
a) K2 L6 tlen
b) K 2 L 8 M 2 magnez
c) K 2 K 8 M18 N8 krypton
d) K2 L8 M18 N8 krypton

4.Korzystając z układu okresowego pierwiastków, podaj liczbę powłok elektrycznych elektronowych i liczbę elektronów walencyjnych atomów:
a) fluorów
liczba powłok 2, elektronów walencyjnych 7
b) fosforu - powłok3 elektronów walencyjnych 5
c) ksenonu - powłok 5, elektronów walencyjnych 8
d) cezu - powłok6 , elektronów walencyjnych 8

5.Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków:
a) pierwiastek znajduje się w 2 grupie i w 5 okresie,(stront)
b) pierwiastek znajduje się w 13 grupie, jego atom ma 4 powłoki elektronowe(gal)
c) pierwiastek znajduje się w 2 okresie, jego atom ma 8 elektronów walencyjnych(neon)
d) atom pierwiastka ma 4 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny(potas)
e) atom pierwiastka ma 3 powłoki elektronowe i 8 elektronów walencyjnych(argon)

22 3 22