Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T20:45:55+01:00
Zad. 4
Pole równoległoboku wynosi 48cm²
Wzór na pole: P=ah
a₁=10cm
h=P/a
48:10 = 4,8cm

a₂=6cm
48:6=8

zad. 5.
Bok BC także obliczymy z pola...
|AB|=4cm
wysokość opadająca na ten bok wynosi 2cm
P=8cm²

|BC|=x
ale h = 3cm
więc 8:3 = 2⅔cm
1 5 1
2009-12-26T12:46:58+01:00
Zad.4.
Dane:
P=48cm²
a₁=10cm
a₂=6cm

Szukane:
h₁=?
h₂=?

P=a×h/÷a
h=P/a

h₁= 48÷10=4,8cm
h₂=48÷6=8cm
Odp. h₁ wynosi 4,8cm, a h₂ wynosi 8 cm.

zad.5.
Dane:
h₁=2
h₂=3
a=4

Szukane:
|BC|=b=?

P=a×h₁
P=4×2=8[j²]

P=b×h₂/÷h₂
b=P/h₂
b=8÷3= 2⅔
|BC|=2⅔
Odp. Długość odcinka |BC| wynosi 2⅔.