Firma Smak-Mix produkuje Margasło, które jest mieszanką masła i margaryny. Margasło zawiera 80% tłuszczu. Otrzymuje się je, mieszając masło, które zawiera 77% tłuszczuz margaryną zawiera 82% tłuszczu. Ile masła zawiera 250g Margasła?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T03:21:48+01:00
Nazwa | Masło | Margaryna | Margasło |
Tłuszcz | 77% | 82% | 80% |
Masa | x | 250g-x | 250g |

masa1*zawartość_tł1 + masa2*zawartość_tł2 = masa2*zawartość_tł2

77%*x+82%*(250-x) = 80%*250 /*100
77x + 20500 - 82x = 20000
-5x = -500
x = 100 - tyle masła zawiara Margsło

250-x=150 - tyle margaryny zawiara Margsło

odp. 250g Margasła zawiera 100g Masła i 150g Margaryny
3 2 3