Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T12:50:30+01:00
Czy we współczesnym świecie ludzie potrzebują jeszcze autorytetów?Czy potrafią czerpać dobre przykłady z ich postępowania?Sądzę że tak,ponieważ w dzisiejszej cywilizacji wygody i technologii człowiek czuje się niejednokrotnie zagubiony,tak więc szuka wzoru, osoby która swoim postępowaniem daje świadectwo jak żyć.Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to aby postawa tej osoby była godna naśladowania i niosła za sobą jakieś wartości.

Ja chciałbym poświęcić tę pracę osobie, która dla mnie zasługuje na miano autorytetu.Ponieważ jestem polakiem szukałem takiej osoby, która pochodzi z naszego kraju a jej postawa jest godna pochwały i naśladownictwa.Janina Ochojska to współcześnie żyjąca polska działaczka humanitarna,założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, która poświęca się na rzecz niesienia pomocy innym.Jest to osoba nad wyraz wrażliwa na cierpienie najbiedniejszych.W 1989 roku ukończyła astronomię na Uniwersytecie Toruńskim i podjęła pracę naukową w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Heroiczna walka z własną chorobą uczyniła ją bardziej świadomą ludzkiego cierpienia i potrzeby wspierania niepełnosprawnych w walce o niezależność i samorealizację.W 1984 r. wyjechała do Francji, by poddać się skomplikowanej operacji. We Francji poznała działaczy z fundacji „EquiLibre”, która organizowała konwoje z pomocą dla Polski. Po powrocie do Polski uczestniczyła aktywnie w koordynowaniu pomocy zagranicznej i budowie nowego ruchu demokratycznego. Wraz ze zwycięstwem demokracji w Polsce w 1989 roku przystąpiła do tworzenia organizacji humanitarnej.W 1992 roku przekształciła polski oddział „EquiLibre”, działający w Polsce od 1992 roku, w Polską Akcję Humanitarną, której jest prezesem.W październiku 1992 roku uczestniczyła we francuskim konwoju pomocy dla Bośni i była poruszona tragicznych losem ofiar tamtejszej wojny. Po powrocie do Polski zorganizowała pierwszy konwój polskiej pomocy humanitarnej dla Sarajewa. Biorąc aktywny udział w działaniach pomocowych, realizowała misję Polskiej Akcji Humanitarnej niesienia pomocy ofiarom wojen i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Dzięki jej charyzmie, nadzwyczajnym umiejętnościom i wytrwałości PAH stała się jedną z najlepiej znanych organizacji humanitarnych w Polsce.Pod jej kierownictwem PAH jako pierwsza międzynarodowa organizacja uruchomiła w czasie wojny z talibami szpital polowy w Afganistanie, przez wiele lat należała również do najbardziej aktywnych organizacji w Czeczenii. Za pośrednictwem PAH Janina Ochojska odgrywała główną rolę w organizowaniu akcji pomocowych na dotkniętych powodzią obszarach Polski w 1999 i 2001 roku. PAH skupia również uwagę na kształceniu postaw humanitarnych poprzez szerzenie wartości uczących akceptacji kulturowej i współpracy. Program „Złotówka dla dziecka w Afganistanie” wśród polskiej młodzieży szkolnej zaowocował zebraniem 100 tys. dolarów na pomoc dla Afganistanu.
Również dzięki jej inicjatywie powstała pierwsza w Polsce strona internetowa, za pośrednictwem której można przekazywać środki pieniężne na akcje pomocowe (www.pajacyk.pl).
Przytoczone przeze mnie fakty z życia tej niezwykłej osoby potwierdzają,iż jest osobą która zasługuje na szacunek i uznanie,bowiem jedynie mając dobre chęci i dobra serce dokonała wielkich czynów i z pewnością zapisze się na kartach polskiej historii.Jej historia pokazała mi że warto mieć w życiu pasję,chęć do realizacji nawet wydawałoby się trudnych do wykonania celów,ponieważ to przynosi satysfakcję i spełnienie w przeciwieństwie do bycia biernym uczestnikiem życia społecznego.Tacy ludzie jak Janina Ochojska są nam potrzebni możemy się od nich uczyć jak być bezinteresownymi a przy tym dobrymi ludźmi.W życiu codziennym mamy styczność z wieloma sytuacjami gdzie trzeba wykazać się dobrą wolą,gestem,tak niewiele nieraz potrzeba aby pomóc drugiej osobie przy tym pomagając sobie.
4 4 4