Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:17:17+01:00
1. Ile lat mają razem Grzesiek i Monika, jeśli Monika ma y lat a Grzesiek jest od niej starszy o 6 lat?
Rozwiązanie y+y+6=2y+6

2. Pani Władysława kupiła 3 kg gruszek w cenie n zł za kg oraz 5 kg ziemniaków w cenie t zł za kg. Ile zapłaciła za zakupy, jeśli w sklepie była obniżka o 25% ceny? (Cena została podana przed obniżką!!!)
Rozwiązanie (3n+5t) *25%= 3n*1/4+5t*1/4=0,75n+1,25t

3. Liczba k jest liczbą naturalną. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego
sumę 3 kolejnych liczb naturalnych, z których k jest najmniejesze.
Rozwiązanie k+k+1+k+2=3k+3

4. Liczba n jest liczbą naturalną. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego dowolną liczbę podzielną przez 5.
Rozwiązanie np.: 5n/5=n

5. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego liczbę naturalną, która w dzieleniu przez 7 daje resztę 2.
Rozwiązanie 7n+2

6. Dziadek ma y lat. Babcia jest młodsza od niego o 5 lat. Ile lat miało każde z
nich 2 lata temu?
Rozwiązanie Dziadek = y-2 Babcia = y-5-2=y-7

7. Do szkoły zakupiono r stolików i dwukrotnie więcej krzeseł. Każdy stolik kosztował 250zł, a krzesło o 90zł mniej. Ile szkołą zapłaciła za sprzęt?
Rozwiązanie r*250+(250-90)*(2*r)=250r+160*2r=250r+320r=570r

8. Liczba p jest liczbą naturalną. Wyjaśnij dlaczego wyrażenie 8n to wielokrotność liczby 8.
Rozwiązanie Każda liczba pomnożona przez liczbę 8 jest jej wielokrotnością.

9. Liczba s jest liczbą naturalną. Dlaczego wyrażenie 3s+1 opisuje liczbę, która przy dzieleniu przez 3 daje liczbę jeden?
Rozwiązanie (3s+1):3=s+1
2009-12-14T21:19:17+01:00
Zad 1
Kasia ma `m` lat, a Ania jest od niej o 20 lat młodsza. Zapisz wyrażeniem ile lat będą miały razem za 7 lat.

Dane :
m - wiek Kasi obecnie.
m - 20 - wiek Ani obecnie.

Za 7 lat :
m + 7 - wiek Kasi za 7 lat.
m - 20 + 7 - wiek Ani za 7 lat.

Razem będą mieć :
(m+7)+(m-20+7)=(m+7)+(m-13).

czyli -20+7=-13

Zad 2

Długość prostokąta wynosi (2x + 1) cm, a szerokość (x+8) cm. Zapisz:
a ) obwód tego prostokąta.
b ) pole tego prostokąta.

Dane:
2x + 1 - długość prostokąta.
x + 8 - szerokość prostokąta.

Pole prostokąta = (2x+1) x (x+8)
Obwód prostokąta = 2(2x+1)+2(x+8)

Zad 3

Dane :
x - cena 1kg cukierków I rodzaju.
2x - wartość 2kg cukierkow I rodzaju.
y - cena 1kg cukierkow II rodzaju.
3y - wartosc 3kg cukierkow II rodzaju.
2x + 3y - wartość całej mieszanki.
2kg + 3kg - waga całej mieszanki.

1kg tej mieszanki kosztuje :
(2x + 3y) : 5

Odp.: 1kg tej mieszanki kosztuje 2x+3y/5 zł

Więcej nie mam , przykro mi :)