Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:50:52+01:00
A ) Powoduje dostanie się do atmosfery niebezpiecznych czynników. Wywierają one zły wpływ na środowisko.

b) Powoduje choroby. Może doprowadzić do śmierci. Wytwarzany z np. spalin samochodowych.

c) Psują podłoże. Na skórze ludzi jest wysypka lub coś podobnego.

d) To zdolność do zobojętniania zasad mineralnych lub węglanów, w obecności dodawanych do wody wskaźników. U wód naturalnych powoduje wolny dwutlenek węgla, kwasy mineralne i organiczne , a także produkty hydrolizy występujących w wodzie soli żelaza lub wprowadzonych do niej soli glinu.
2009-12-14T20:55:50+01:00
A) Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieni UV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe.

b)W dużych uprzemysłowionych ośrodkach miejskich podczas nadmiernego wzrostu stężenia tlenków siarki i azotu, pyłu węglowego oraz dużej wilgotności powietrza i silnym nasłonecznieniu a jednocześnie bezwietrznej pogodzie może się utworzyć kwaśny smog zwany też mgłą przemysłową.

c) zakwaszanie gleby , zakwaszanie wód powierzchniowychNiszczenie budowli i konstrukcji metalowych .

d).Kwasowosc wody (mineralna i ogolna )-naturalona nazywa się zdolnością do zobojętnienia dodawanych do niej silnych zasad nieorgan.lub weglanów potasowców.Kwasowosc wod naturalnych może być wywołana obecnością wolnego kwasu weglowego, kwasu taninowego, kwasów humusowych,kw.nieorgan,oraz produktów hydrolizy niektórych soli.Czynniki powodujące kwasowość wody naturalnej mogą pochodzic z atmosfery np. Co2, gleby ( co2 i kwasy humusowe ), koagulantów dodawanych do wody podczas jej uzdatniania i zanieczyszczen sciekami przemysłowymi.

e)Spowodować to może podwyższenie poziomu morza na kuli ziemskiej, które zostaną zasilone wodami z topniejących lodów i lodów polarnych (ocieplenie o 5 stopni C wystarczy by roztopić lody Grenlandii i Antarktydy i podnieść poziom mórz o około 60 metrowa od poziomu dzisiejszego).
2009-12-14T23:07:03+01:00
Dziura ozonowa powoduje przedostawanie się UV do atmosfery co z kolei powoduje rozpad związków i sprzyja np. tworzeniu smogu (fotochemiczny)

Smog są to ciałą stale lub ciecze zawieszone w powietrzu, w większości bardzo toksyczne lub rakotwórcze, powoduje kumulacje toksyn na danym terenie

Kwaśne deszcze dostarczają do gleb aniony, przy okazji niszczą rośliny

Efekt cieplarniany powodują takie gazy jak: co2, metan, freony, podtlenek azotu i uwaga para wodne