Odpowiedzi

2009-12-14T20:43:23+01:00
Burmistrz - przewodniczący zarządu/magistratu gminy miejskiej, zazwyczaj obieralny.
Ława miejska, nazywana także ławą sądową, organ sądowniczy istniejący w Polsce, w miastach lokowanych na prawie niemieckim od XIII w. Formalnie ławy miejskie wchodziły w skład samorządu miejskiego, ich zadaniem było orzecznictwo w sprawach sądowniczych, cywilnych i karnych. Na czele ław miejskich stał zwykle wójt, czasami, jak np. w Krakowie, zastępowany przez specjalnego wójta sądowego.
Taksy wojewodzińskie - sztywne narzucenie przez wojewodę cen towarów krajowych i zagranicznych (z wyjątkiem zboża). Taksy wprowadził król Władysław II Jagiełło statutem warckim w 1423 r. (następnie potwierdzali go jego następcy statutami nieszawskimi w 1454 i przywilejem piotrkowskim w 1496) i stosowano je aż do rozbiorów. Początkowo dotyczyły tylko wyrobów rzemieślniczych, później rozszerzono ich stosowanie. Był to przejaw ekonomicznej dominacji szlachty nad mieszczaństwem.
2 3 2
2009-12-14T20:52:28+01:00
BURMISTRZ- urzędnik miejski, pełniący funkcję głowy miasta.
ŁAWA MIEJSKA- organ sądowniczy, istniejący w Polsce, ich zadanie to orzecznictwo w sprawach cywilnych, sądowniczych i karnych.
TAKSY WOJEWODZIŃSKIE- sztywne narzucenie przez wojewodę, cen towarów krajowych, i zagranicznych.
2 3 2