Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:45:37+01:00

RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH


1. PODMIOTOWE - kot? Co?
2. ORZECZNIKOWE - jaki jest? Jaki był? Kim był? Kim został?
3. PRZYDAWKOWE - jaki? Który? Czyj?
4. DOPEŁNIACZOWE - pytania przypadków oprócz M. i W.
D. Kogo? czego?
C. Komu? Czemu?
B. Kogo? Co?
M. O kim? O czym?
N. Z kim? Z czym?
5. OKOLICZNIKOWE -
Miejsca- gdzie?
Czasu- kiedy? Jak długo?
Celu- po co? W jakim celu?
Sposobu- jak?
Przyczyny- dlaczego? Z jakiego powodu?
Warunku- pod jakim warunkiem?
Przyzwolenia- mimo co? Mimo czego?
Stopnia i miary- w jakim stopniu? W jakiej mierze? ( bardzo)

RODZAJE ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNYCH

1. ŁACZNE - _..._ i, oraz, ni, ani, a ( jest przecinek)
2. ROZŁĄCZNE - _<...>_ albo, lub, bądź, czy (jest przecinek)
3. PRZECIWSTAWNE - _>...<_ ale, lecz. Natomiast, zaś, a (nie ma przecinka)
4. WYNIKOWE - _>...>_ więc, zatem, toteż, dlatego (nie ma przecinka)


Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, zdanie złożone zawiera dwa orzeczenia, zdanie wielokrotnie złożone zawiera trzy lub więcej orzeczeń.

6 3 6
2009-12-14T20:54:43+01:00
Zdania współrzędne to takie, które nie zależą od siebie lecz ich treśc jest podobna.
Takie zdania wynikają z siebie.
zdanie podrzędne to takie zdanie, które jest zależne od drugiego czyli określa to pierwsze(nadrzędne) różnymi pytaniami np( jaką? kiedy? gdzie?). Zdanie podrzędne nigdy nie wystąpi samo.
zdanie nadrzędne to takie zdanie, od którego można postawic pytanie np (kiedy?) do zdania podrzędnego

ZDANIE NADRZĘDNE I PODRZĘDNE JEST JEDNYM ZDANIEM TYLKO JAKBY W DWÓCH CZĘŚCIACH, NAJCZĘŚCIEJ ODDZIELONE JEST JAKIMŚ ŁĄCZNIKIEM NP: SPÓJNIKIEM
13 4 13