Odpowiedzi

2009-12-14T21:27:41+01:00
Opowiedz które z wymienionych zasad: LiOH, Ca(OH)2, CsOH, KOG, Sr(OH)2 mogą dysocjować stopniowo. Napisz odpowiednie równania substancji reakcji stopniowo

Ca(OH)₂→ CaOH⁺ + OH⁻
Ca(OH)₂→ Ca²⁺ + 2OH⁻

Sr(OH)₂→ SrOH⁺ + OH⁻

Sr(OH)₂→ Sr²⁺ + 2 OH ⁻

Tylko wodorotlenki zawierające więcej nic jedną grupę OH moga dysocjowac stopniowo