Odpowiedzi

2009-12-14T21:02:10+01:00
Ważna rolę w „Bogurodzicy” odgrywają rymy, które pełnią funkcję ozdobników stylistycznych, a także elementów uwypuklających walory brzmieniowe. Należy podkreślić, iż w pieśni:
a) przeważają rymy parzyste (aa, bb)
b) rymy występują zarówno na końcu wersów (np. „nosimy” - „prosimy”, „pobyt”-
„przebyt”, jak również w ich obrębie (np. „Bogurodzica” - „dziewica”, „Syna” -
„Gospodzina”);
c) występują najczęściej tymy żeńskie ścisłe (np. „sławiena” - „zwolena”) lub rymy
żeńskie niepełne (np. „Bożycze” - „człowiecze”), a także rymy składane ( „Zyszczy
nam” - „spuści nam”)
d) w pierwszej strofie rymujące sie sylaby na końcu wersów zawierają samogłoskę a, co
było charakterystyczna dla poezji łacińskiej tego okresu.
· Aklamacja „Kyrie eleison” spełnia rolę refrenu, nadając pieśni dodatkowo znamion melodyjności, śpiewności.

Głównym środkiem stylistycznym pieśni jest paradoks i antyteza. W bardzo kunsztowny sposób autor zestawia ze sobę pojęcia na zasadzie paradoksu, budując z nich niezwykle ciekawe antytezy: „Bogurodzica” (matka Boga) - „dziewica” (panienka); „Pobyt” (życie doczesne) - „przebyt” (życie wieczne) [chwilowe życie ziemskie zestawione jest z wiecznym bytowaniem w niebie].